TÍNH LƯỢNG SƠN

Chú ý: Sử dụng dấu "." để phân biệt hàng thập phân

Diện tích các bức tường

Xóa
Xóa
Xóa

Trần nhà (Nếu có)

Trừ diện tích không sơn (Cửa sổ, cửa chính...)

Xóa
Xóa
Xóa
Tường cần sơn
 • Diện tích
  m2
 • Lượng sơn lót (Áp dụng cho 1 lớp)
  lít
 • Lượng sơn phủ (Áp dụng cho 2 lớp)
  lít
Trần cần sơn
 • Diện tích
  36.9 m2
 • Lượng sơn lót (Áp dụng cho 1 lớp)
  lít
 • Lượng sơn phủ (Áp dụng cho 2 lớp)
  lít
LƯU Ý: Lượng sơn chỉ mang tính chất tham khảo. Lượng sơn chính xác thay đổi theo nhiều yếu tố bao gồm cả phương pháp thi công. Để tính toán lượng sơn chính xác, vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để được hỗ trợ.