BẢNG MÀU SƠN VIỆT NAM THAM KHẢO

Lưu ý:
•  Do độ phân giải giữa các màn hình điện thoại di động, máy tính khác nhau nên bảng màu Online sẽ sai lệch 5% so với thực tế.
•  Sơn Việt Nam khuyến khích khách hàng cung cấp thông tin đầy đủ về công trình dự án, để được nhận bảng màu Sơn Việt Nam nhằm lựa chọn màu sắc chính xác nhất.
•  Ngoài bảng màu, Sơn Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ pha mẫu cho các chủ đầu tư (với số lượng lớn) cho đến khi đạt yêu cầu.

Vui lòng liên hệ Hotline: 0961728566

Vui lòng chọn sản phẩm tốt nhất tại SẢN PHẨM SƠN VIỆT NAM​ trước khi chọn bảng màu.
Để phóng to màu:
1. Máy tính: Rê chuột vào màu ưu thích
2. Điện thoại, máy tính bảng: Bấm chọn vào màu sắc ưu thích

Chọn để xem bảng màu theo dòng sơn tương ứng

OW018

Dew Pearl

OW019

Moon White

OW020

Yellow Glint

OW021

Pearl Shell

OW022

Dreamy

OW048

Summer Green

OW049

Spakling Dew

OW050

Silkie Green

OW051

Snow Bank

OW052

Canne Embrace

OW012

Light Approach

OW013

Cherie

OW014

Bright Spot

OW015

Crysta Delight

OW016

Bright Spark

5A-2P

Feminique

5A-3P

Spring Bud

5B-1P

Carnation Petal

5B-2T

Cactus Flower

5B-3D

Festive Pink

9A-3P

Spice Beige

9B-1P

Cinnaswirl

9B-2T

Canyon Mauve

9B-3D

Cinnabar

9B-4D

Copper Rust

14A-2P

Cosmetic Pink

14A-3P

Lover’s Knot

14B-1P

Rosy Flesh

14B-2T

Enchilada

14B-3D

Santa Fe

17A-3P

Peach Whisper

17B-1P

Sweet Jewel

17B-2T

Apricot Tone

17B-3D

Melody

17B-4D

Orange Supreme

27A-3P

Golden Blond

27B-1P

Yellow Buff

27B-2T

Empire Yellow

27B-3D

Tibetan Gold

27B-4D

Mountain Marigold

29B-2T

Corn Yellow

29B-3T

Bolivian

29B-4D

Mayan

29C-1P

Sugar Cookie

29C-2T

Cheesecake

33A-1A

Equador

33A-2P

Whipped Cream

33A-3P

Yellow Quartz

33B-1P

Mellow Yellow

33B-2T

Sprout

36C-3D

Cassel Brown

36C-4A

Suede

37A-1A

Saddlebag

37A-2P

Ivory Tusk

37A-3P

Provincial Tan

44A-2P

Creamy Cucumber

44A-3P

Almost Aqua

44B-1P

Willowbrook

44B-2T

Glen Green

44B-3D

Cape Green