BẢNG MÀU SƠN VIỆT NAM THAM KHẢO

Lưu ý:
•  Do độ phân giải giữa các màn hình điện thoại di động, máy tính khác nhau nên bảng màu Online sẽ sai lệch 5% so với thực tế.
•  Sơn Việt Nam khuyến khích khách hàng cung cấp thông tin đầy đủ về công trình dự án, để được nhận bảng màu Sơn Việt Nam nhằm lựa chọn màu sắc chính xác nhất.
•  Ngoài bảng màu, Sơn Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ pha mẫu cho các chủ đầu tư (với số lượng lớn) cho đến khi đạt yêu cầu.

Vui lòng liên hệ Hotline: 0916.962.589

Vui lòng chọn sản phẩm tốt nhất tại SẢN PHẨM SƠN VIỆT NAM​ trước khi chọn bảng màu.
Để phóng to màu:
1. Máy tính: Rê chuột vào màu ưu thích
2. Điện thoại, máy tính bảng: Bấm chọn vào màu sắc ưu thích

Chọn để xem bảng màu theo dòng sơn tương ứng

 

OW018

Dew Pearl

 

OW019

Moon White

 

OW020

Yellow Glint

 

OW021

Pearl Shell

 

OW022

Dreamy

 

OW048

Summer Green

 

OW049

Spakling Dew

 

OW050

Silkie Green

 

OW051

Snow Bank

 

OW052

Canne Embrace

 

OW012

Light Approach

 

OW013

Cherie

 

OW014

Bright Spot

 

OW015

Crysta Delight

 

OW016

Bright Spark

 

5A-2P

Feminique

 

5A-3P

Spring Bud

 

5B-1P

Carnation Petal

 

5B-2T

Cactus Flower

 

5B-3D

Festive Pink

 

9A-3P

Spice Beige

 

9B-1P

Cinnaswirl

 

9B-2T

Canyon Mauve

 

9B-3D

Cinnabar

 

9B-4D

Copper Rust

 

14A-2P

Cosmetic Pink

 

14A-3P

Lover’s Knot

 

14B-1P

Rosy Flesh

 

14B-2T

Enchilada

 

14B-3D

Santa Fe

 

17A-3P

Peach Whisper

 

17B-1P

Sweet Jewel

 

17B-2T

Apricot Tone

 

17B-3D

Melody

 

17B-4D

Orange Supreme

 

27A-3P

Golden Blond

 

27B-1P

Yellow Buff

 

27B-2T

Empire Yellow

 

27B-3D

Tibetan Gold

 

27B-4D

Mountain Marigold

 

29B-2T

Corn Yellow

 

29B-3T

Bolivian

 

29B-4D

Mayan

 

29C-1P

Sugar Cookie

 

29C-2T

Cheesecake

 

33A-1A

Equador

 

33A-2P

Whipped Cream

 

33A-3P

Yellow Quartz

 

33B-1P

Mellow Yellow

 

33B-2T

Sprout

 

36C-3D

Cassel Brown

 

36C-4A

Suede

 

37A-1A

Saddlebag

 

37A-2P

Ivory Tusk

 

37A-3P

Provincial Tan

 

44A-2P

Creamy Cucumber

 

44A-3P

Almost Aqua

 

44B-1P

Willowbrook

 

44B-2T

Glen Green

 

44B-3D

Cape Green